Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết ∫ 1 2 ​ + 3 m u x 2 ln x ​ d x = c b ​ + a ln 2 (với a là số thực, b,c là các số nguyên dương và c b ​ là phân số tối giàn). Tính giá trị của 2a+3b+c.

Biết (với a là số thực, b,c là các số nguyên dương và là phân số tối giàn). Tính giá trị của 2a+3b+c.

  1. 4

  2. -6

  3. 6

  4. 5

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt u = ln x ⇒ d u = x 1 ​ d x

Đặt

Error converting from MathML to accessible text.

1

Câu hỏi tương tự

Tính A = ∫ xcosxdx

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG