Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết ∫ 4 π ​ 3 π ​ ​ cos 4 x + sin x cos 3 x cos 2 x + sin x cos x + 1 ​ d x = a + b ln 2 + c ln ( 1 + 3 ​ ) ,với a,b,c là các số hữu tỉ. Giá trị của abc bằng

Biết , với a,b,c là các số hữu tỉ. Giá trị của abc bằng

  1. 0

  2. - 2

  3. - 4

  4. - 6

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C Ta có: ∫ 4 π ​ 3 π ​ ​ cos 4 x + sin x cos 3 x cos 2 x + sin x cos x + 1 ​ d x = ∫ 4 π ​ 3 π ​ ​ 1 + tan cos 2 x 1 ​ + cos 2 x tan x ​ + cos 4 x 1 ​ ​ d x = ∫ 4 π ​ 3 π ​ ​ 1 + tan x ( 1 + tan 2 x ) + tan x ( 1 + tan 2 x ) + ( 1 + tan 2 x ) 2 ​ d x = ∫ 4 π ​ 3 π ​ ​ 1 + tan x 1 + tan x + ( 1 + tan 2 x ) ​ ( 1 + tan 2 x ) d x = ∫ 4 π ​ 3 π ​ ​ ( 1 + 1 + tan x 1 + tan 2 x ​ ) ( 1 + tan 2 x ) d x Đặt t = 1 + tan x ta được d t = ( 1 + tan 2 x ) d x , đổi cận x = 4 π ​ ⇒ t = 2 , x = 3 π ​ ⇒ t = 1 + 3 ​ Ta được ∫ 2 1 + 3 ​ ​ ( 1 + t ( 1 + t ) 2 ​ ) d t = ∫ 2 1 + 3 ​ 2 ​ ( t − 1 + t 2 ​ ) d t = ( 2 t 2 ​ − t + 2 ln t ) ∣ ∣ ​ 2 1 + 3 ​ ​ = 1 − 2 ln 2 + 2 ln 2 ( 1 + 3 ​ ) Từ đây ta suy ra a + b ln 2 + c ln ( 1 + 3 ​ ) = 1 − 2 ln 2 + 2 ln ( 1 + 3 ​ ) Do đó a = 1 , b = − 2 , c = 2 suy ra ab c = − 4

Đáp án C

Ta có: 

Đặt  ta được , đổi cận 

Ta được 

Từ đây ta suy ra 

Do đó  suy ra 
 

1

Câu hỏi tương tự

Một oto dự định đi từ tỉnh A tới tỉnh B với tốc độ trung bình 40km/h. Lúc đầu oto đi với vận tốc đó, khi còn 60km nữa thì được nửa quãng đường AB, người lái xe tăng thêm tốc độ 10km/h trên quãng đường...

7

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG