Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết lim 5. 7 n − 7 7 n + 2 − 6 n + 1 + 1 ​ = b a ​ . (Với a > 0 ; b a ​ là phân số tối giản). Tính P = a − b .

Biết . (Với là phân số tối giản). Tính .

R. Roboteacher38

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

lim 5. 7 n − 7 7 n + 2 − 6 n + 1 + 1 ​ = lim 5. 7 n − 7 49. 7 n − 6. 6 n + 1 ​ = lim 5 − 7. 7 n 1 ​ 49 − 6. ( 7 6 ​ ) n + 7 n 1 ​ ​ = 5 49 ​ = b a ​ ⇒ P = a − b = 49 − 5 = 44

1

Câu hỏi tương tự

lim 2 − n n − 1 ​ bằng:

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG