Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết trong đó là phân số tối giản, a và b là các số nguyên dương. Tổng bằng

 Biết Error converting from MathML to accessible text. trong đó Error converting from MathML to accessible text. là phân số tối giản, a và b là các số nguyên dương. Tổng Error converting from MathML to accessible text. bằng

  1. 137

  2. 138

  3. 139

  4. 140

H. Hoàng

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án C. Với những bài dạng này, sẽ khó sử dụng MTCT để tìm đáp án đúng. Đặt . Suy ra và 4 x + 8 ​ − 2 x + 1 ​ − 3 x + 19 ​ ​ = 4 t + 16 ​ − 2 t + 9 ​ − 3 t + 27 ​ ​ = 2 4 1 + 16 t ​ ​ − 2 3 1 + 9 t ​ ​ − 3 3 1 + 27 t ​ ​ ​ = 2 3 ​ t 1 + 9 t ​ ​ − 1 ​ − t 3 1 + 27 t ​ ​ − 1 ​ = g ( t ) t 4 1 + 16 t ​ ​ ​ − 1 ​ Do đó . Vậy và

Đáp án C.

Với những bài dạng này, sẽ khó sử dụng MTCT để tìm đáp án đúng. Đặt Error converting from MathML to accessible text..

Suy ra Error converting from MathML to accessible text.

table attributes columnalign left columnspacing 1em end attributes row cell text Do đó end text lim for straight x not stretchy rightwards arrow 8 of fraction numerator square root of straight x plus 1 end root minus cube root of straight x plus 19 end root over denominator fourth root of straight x plus 8 end root minus 2 end fraction equals lim for straight t not stretchy rightwards arrow 0 of straight g left parenthesis straight t right parenthesis. end cell row cell text Áp dụng ví dụ end text 13 text Ta có: end text end cell row cell lim for straight t not stretchy rightwards arrow 0 of fraction numerator square root of 1 plus straight t over 9 end root minus 1 over denominator straight t end fraction equals fraction numerator 1 over 9 over denominator 2 end fraction equals 1 over 18 semicolon end cell row cell lim for straight t not stretchy rightwards arrow 0 of fraction numerator cube root of 1 plus straight t over 27 end root minus 1 over denominator straight t end fraction equals fraction numerator 1 over 27 over denominator 3 end fraction equals 1 over 81 semicolon end cell row cell lim for straight t not stretchy rightwards arrow 0 of fraction numerator fourth root of 1 plus straight t over 16 end root minus 1 over denominator straight t end fraction equals fraction numerator 1 over 16 over denominator 4 end fraction equals 1 over 64 end cell row cell text Vậy end text lim for straight t not stretchy rightwards arrow 0 of straight g left parenthesis straight t right parenthesis equals 3 over 2 times fraction numerator 1 over 18 minus 1 over 81 over denominator 1 over 64 end fraction equals 112 over 27 end cell end table

Do đó Error converting from MathML to accessible text..

Vậy Error converting from MathML to accessible text.Error converting from MathML to accessible text. 

1

Câu hỏi tương tự

Giới hạn bằng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG