Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết theo m, n

Biết display style log invisible function application 3 equals m comma log invisible function application 5 equals n comma text  tìm  end text log subscript 9 invisible function application 45 theo m, n

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D Ta có:

Chọn D

Ta có:

display style log subscript 9 invisible function application 45 equals fraction numerator log invisible function application 3 squared times 5 over denominator log invisible function application 3 squared end fraction equals 1 plus fraction numerator log invisible function application 5 over denominator 2 log invisible function application 3 end fraction equals 1 plus fraction numerator n over denominator 2 m end fraction

1

Câu hỏi tương tự

Các nhà khoa học đã tính toán khi nhiệt độ trung bình của trái đất tăng thêm 2°C thì mực nước biển sẽ dâng lên 0,03m. Nếu nhiệt độ tăng lên 5°C thì nước biển sẽ dâng lên 0,1m và người ta đưa ra công t...

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG