Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết đồ thị hàm số và đồ thị hàm số cắt nhau tại điểm . Giá trị của biểu thức là

Biết đồ thị hàm số  và đồ thị hàm số  cắt nhau tại điểm . Giá trị của biểu thức  là

  1.  

  2.  

  3.  

  4.  

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: có điều kiện của là . Vì đồ thị hàm số và đồ thị hàm số cắt nhau tại điểm nên: TH1: khi đó: . TH2: khi đó: . Vậy giá trị của .

Ta có:  có điều kiện của  là .

Vì đồ thị hàm số  và đồ thị hàm số  cắt nhau tại điểm  nên:

 

TH1:

 

 khi đó:

.

TH2:

  khi đó:

.

Vậy giá trị của .

1

Câu hỏi tương tự

Đạo hàm của hàm số là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG