Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết đồ thị hàm số và đồ thị hàm số cắt nhau tại điểm . Giá trị của biểu thức

Biết đồ thị hàm số begin mathsize 16px style y equals a to the power of x end style và đồ thị hàm số begin mathsize 16px style y equals log subscript b x end style cắt nhau tại điểm begin mathsize 16px style A equals open parentheses 1 half semicolon 2 close parentheses end style. Giá trị của biểu thức begin mathsize 16px style T equals a squared plus 2 b squared end style

  1. T=17

  2. T=15

  3. T=9

  4. begin mathsize 16px style T equals 33 over 2 end style

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì đồ thị hàm số đi qua điểm nên . Đồ thị hàm số đi qua điểm nên . Do đó .

Vì đồ thị hàm số  begin mathsize 16px style y equals a to the power of x end style đi qua điểm begin mathsize 16px style A equals open parentheses 1 half semicolon 2 close parentheses end style  nên begin mathsize 16px style 2 equals a to the power of 1 half end exponent left right double arrow a equals 4 end style .

Đồ thị hàm số begin mathsize 16px style y equals log subscript b x end style  đi qua điểm begin mathsize 16px style A equals open parentheses 1 half semicolon 2 close parentheses end style  nên begin mathsize 16px style 2 equals log subscript b 1 half left right double arrow b squared equals 1 half end style .

Do đó begin mathsize 16px style T equals a squared plus 2 b squared equals 16 plus 2.1 half equals 17 end style .

1

Câu hỏi tương tự

Chophương trình x + 1 ​ + 4 − x ​ + ( x + 1 ) ( 4 − x ) ​ = m ( 1 ) Giải phương trình khi m=5

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG