Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết đồ thị hàm số y = x 3 + 3 x 2 − 1 có hai điểm cực trị A, B . Khi đó phương trình đường trung trực của đoạn AB là

Biết đồ thị hàm số  có hai điểm cực trị A, B. Khi đó phương trình đường trung trực của đoạn AB

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn D y = x 3 + 3 x 2 − 1 y ′ = 3 x 2 + 6 x = 0 ⇔ [ x = 0 x = − 2 ​ Vậy 2 điểm cực trị là A ( − 2 ; 3 ) ; B ( 0 ; 1 ) Gọi H ( − 1 ; 1 ) là trung điểm của AB A B = ( 2 ; − 4 ) Chọn n d ​ ​ ( − 1 ; 2 ) ⇒ ( d ) : x − 2 y + 3 = 0

Chọn D

Vậy 2 điểm cực trị là 

Gọi  là trung điểm của AB

Chọn 

1

Câu hỏi tương tự

Trong không gian với hệ trục tọa độ cho hai đường thẳng ; . Đường thẳng đi qua cắt lần lượt ở .Tính tỉ số .

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG