Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết tích phân khi đó a+b+clà:

Biết tích phân integral subscript 1 superscript 3 fraction numerator 1 plus ln left parenthesis x plus 1 right parenthesis over denominator x squared end fraction d x equals a plus b ln 3 plus c ln 2 khi đó a+b+c là:
 

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) = lo g 2 ​ ( x 4 − 6 x 2 + 4 m x − 11 m − 1 ) . Hỏi có tất cả bao nhiêu giá trị m nguyên để hàm số f (x) nghịch biếntrên khoảng ( -1; 3)

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG