Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết rằng I = ∫ 1 e ​ x 3 ln x + 1 ​ ​ d x = b a ​ trong đó a và b là những số nguyên dương và phân số b a ​ tối giản. Khi đó giá trị tổng của P = a + 2b tương ứng bằng

Biết rằng  trong đó a và b là những số nguyên dương và phân số  tối giản. Khi đó giá trị tổng của P = a + 2b tương ứng bằng

  1. 23

  2. 29

  3. 32

  4. 35

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C. 32

ĐÁP ÁN C. 32

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh 2a. Cạnh SA vuônggóc với mặt phẳng đáy. Gọi M là trung điểm của cạnh CD, góc giữa đường thẳng SM vàmặt đáy bằng 60°. Côsin của góc giữa đường thẳng ...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG