Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết rằng phương trình 4 x − 3. 2 x + m = 0 có một nghiệm x=0. Tính nghiệm còn lại.

Biết rằng phương trình có một nghiệm x=0. Tính nghiệm còn lại.

  1. - 1 

R. Robo.Ctvx4

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A Phương trình 4 x − 3. 2 x + m = 0 có một nghiệm x = 0 ⇔ 4 0 − 3. 2 0 + m = 0 ⇔ m = 2. Với m = 2 phương trình có dạng: 4 x − 3. 2 x + m = 0 ⇔ [ 2 x = 1 2 x = 2 ​ ⇔ [ x = 0 x = 1 ​ Vậy nghiệm còn lại của phương trình là x=1.

Chọn A
Phương trình có một nghiệm
Với m = 2 phương trình có dạng:

Vậy nghiệm còn lại của phương trình là x=1.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) xác định và liên tục trên khoảng ( − ∞ ; + ∞ ) có bảng biến thiên như hình sau: Mệnh đề nào sau đây đúng ?

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG