Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết rằng phương trình có hainghiệm . Tính tổng

Biết rằng phương trình 5 to the power of x minus 1 end exponent plus 5 to the power of 3 minus x end exponent equals 26 có hai nghiệm x subscript 1 comma space x subscript 2. Tính tổng x subscript 1 plus x subscript 2

  1. 2

  2. 5

  3. 4

  4. -2

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Trong một cuộc thi pha chế, mỗi đội chơi được sử dụng tối đa 24g hương liệu, 9 lít nước và 210g đường để pha chế nước cam và nước táo. Để pha chế 1 lít nước cam cần 30g đường, 1 lít nước và 1g hương l...

7

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG