Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết rằng đường thẳng y = 2 x − 3 cắt đồ thị hàm số y = x 3 + x 2 + 2 x − 3 tại hai điểm phân biệt A và B, biết điểm B có hoành độ âm. Hoành độ điểm B bằng

Biết rằng đường thẳng  cắt đồ thị hàm số  tại hai điểm phân biệt A và B, biết điểm B có hoành độ âm. Hoành độ điểm B bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C Xét phương trình hoành độ giao điểm x 3 + x 2 + 2 x − 3 = 2 x − 3 ⇔ x 3 + x 2 = 0 ⇔ [ x = 0 x = − 1 ​ . Vì điểm B có hoành độ âm nên x B ​ = − 1.

Chọn C

Xét phương trình hoành độ giao điểm 

Vì điểm B có hoành độ âm nên 

2

Câu hỏi tương tự

Tìm giá trị lớn nhất của hàm số y = x 2 + 2 x + 10 2 x 2 + 7 x + 23 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG