Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết rằng nếu thỏa mãn thì trong đó . Tổng bằng

Biết rằng nếu x element of R thỏa mãn 27 to the power of x plus 27 to the power of negative x end exponent equals 4048 thì 3 to the power of x plus 3 to the power of negative x end exponent equals 9 a plus b trong đó a comma b element of N space semicolon space 0 less than a less or equal than 9. Tổng a plus b bằng

  1. 6

  2. 8

  3. 7

  4. 5

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theo đề bài ta có :

Theo đề bài ta có :

1

Câu hỏi tương tự

Nghiệm của bất phương trình e x + e − x < 2 5 ​ là​​​​​​​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG