Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết rằng năm 2016 dân số Việt Nam đạt 94.444.200 người với tỉ lệ tăng dân số là 1,07%/năm và sự tăng dân số được ước tính theo công thức S = A.e n.r với r là tỉ lệ tăng dân số hằng năm( giả sử nó không đổi), n là số năm tính từ 2016 đến năm dự kiến. Nếu tỉ lệ dân số cứ tăng như vậy thì số năm tối thiểu để dân số nước ta đạt 100 triệu người là:

Biết rằng năm 2016 dân số Việt Nam đạt 94.444.200 người với tỉ lệ tăng dân số là 1,07%/năm và sự tăng dân số được ước tính theo công thức S = A.en.r với r là tỉ lệ tăng dân số hằng năm( giả sử nó không đổi), n là số năm tính từ 2016 đến năm dự kiến. Nếu tỉ lệ dân số cứ tăng như vậy thì số năm tối thiểu để dân số nước ta đạt 100 triệu người là:

  1. 5,4 năm

  2. 6,4 năm

  3. 8 năm

  4. 20 năm

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Từ một tổ gồm 6 bạn nam và 5 bạn nữ, chọn ngẫu nhiên 5 bạn xếp vào bàn đầu theo những thứ tự khác nhau. Tính xác suất sao cho trong cách xếp trên có đúng 3 bạn nam. Giá trị này gần số nào nhất sau đây...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG