Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết rằng là một nguyên hàm của hàm số trên khoảng. Gọi là một nguyên hàm của thỏa mãn , giá trị của bằng: A B C D

Biết rằng x e to the power of x là một nguyên hàm của hàm số f left parenthesis negative x right parenthesis trên khoảng.left parenthesis negative infinity semicolon plus infinity right parenthesis Gọi F left parenthesis x right parenthesislà một nguyên hàm của f apostrophe left parenthesis x right parenthesis e to the power of x thỏa mãn F left parenthesis 0 right parenthesis equals 1, giá trị của F left parenthesis negative 1 right parenthesis bằng: 
7 over 2
fraction numerator 5 minus e over denominator 2 end fraction
fraction numerator 7 minus e over denominator 2 end fraction
5 over 2 

  1.  7 over 2

  2.  fraction numerator 5 minus e over denominator 2 end fraction 

  3.  fraction numerator 7 minus e over denominator 2 end fraction 

  4.  5 over 2 

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì là một nguyên hàm của hàm số nên Chọn A

Vì là undefinedmột nguyên hàm của hàm số undefinednên left parenthesis x e to the power of x right parenthesis apostrophe equals f left parenthesis negative x right parenthesis left right double arrow f left parenthesis negative negative x right parenthesis equals e to the power of x plus x e to the power of x equals e to the power of x left parenthesis 1 plus x right parenthesis rightwards double arrow f left parenthesis x right parenthesis equals e to the power of negative x end exponent left parenthesis 1 minus x right parenthesis rightwards double arrow f apostrophe left parenthesis x right parenthesis equals negative e to the power of negative x end exponent left parenthesis 1 minus x right parenthesis minus e to the power of negative x end exponent equals negative e to the power of negative x end exponent left parenthesis x minus 2 right parenthesis e to the power of negative x end exponent rightwards double arrow apostrophe left parenthesis x right parenthesis e to the power of x equals left parenthesis x minus 2 right parenthesis e to the power of negative x end exponent. e to the power of x equals x minus 2 rightwards double arrow f apostrophe left parenthesis x right parenthesis e to the power of x equals integral left parenthesis x minus 2 right parenthesis d x equals x squared over 2 minus 2 x plus C F left parenthesis 0 right parenthesis equals 1 rightwards double arrow C equals 1 rightwards double arrow F left parenthesis x right parenthesis equals x squared over 2 minus 2 x plus 1 rightwards double arrow F left parenthesis negative 1 right parenthesis equals left parenthesis negative 1 right parenthesis squared over 2 minus 2 left parenthesis negative right parenthesis plus 1 equals 7 over 2
Chọn A 

1

Câu hỏi tương tự

Nguyên hàm của hàm số f ( x ) = 2 x + 7 1 ​ ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG