Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết rằng giá trị lớn nhất của hàm số là Giá trị của là

Biết rằng giá trị lớn nhất của hàm số  là  Giá trị của  là

G. Giáo_Viên

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Tập xác định Giá trị lớn nhất là: Vậy là giá trị cần tìm.

Tập xác định

Giá trị lớn nhất là:

Vậy  là giá trị cần tìm.

2

Câu hỏi tương tự

“Trích đề thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018_mã đề 112_câu 16”: Giá trị lớn nhất của hàm số trên đoạn bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG