Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết rằng a, b là các số thỏa mãn a > b > 0 và a.b = 1. Chứng minh:

Biết rằng a, b là các số thỏa mãn a > b > 0 và a.b = 1. Chứng minh: fraction numerator a squared plus b squared over denominator a minus b end fraction greater or equal than 2 square root of 2

G. Giang

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vì ab = 1 nên Do a > b nên áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho hai số dương ta có:

Vì ab = 1 nên

Do a > b nên áp dụng bất đẳng thức Cô-si cho hai số dương ta có:

1

Câu hỏi tương tự

Giải hệ phương trình:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG