Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết rằng a, b, clập thành một cấp số nhân. Xác định câu sai

Biết rằng a, b, c lập thành một cấp số nhân. Xác định câu sai

  1.  là cấp số nhân

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một nhóm gồm 120 diễn viên quần chúng biểu diễn một tiết mục cần xếp thành hình tam giác như sau: hàng thứ nhất có 1 người, hàng thứ 2 có hai người, hàng thứ ba có 3 người,...Hỏi có tất cả bao nhiêu h...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG