Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết đạo hàm của hàm số có dạng khi đó giá trị của a là:

Biết đạo hàm của hàm số y equals 2 to the power of ln x end exponent over x có dạng fraction numerator left parenthesis ln 2 minus a right parenthesis 2 to the power of ln x end exponent over denominator x squared end fractionkhi đó giá trị của a là:

  1. 1

  2. 2

  3. 3

  4. 4

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình ( 2 7 + 3 5 ​ ​ ) x + a ( 2 7 − 3 5 ​ ​ ) x = 8 a. Giải phương trìnhkhi a=7 b. Biện luận theo a sốnghiệm của pt

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG