Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết M ′ ( − 3 ; 2 ) là ảnh của M ( 1 ; − 2 ) qua là ảnh của M ' qua . Tọa độ ?

Biết  là ảnh của qua T subscript u with not stretchy rightwards arrow on top end subscript comma M to the power of ′′ left parenthesis 2 semicolon 3 right parenthesis là ảnh của M ' qua T subscript v with not stretchy bar on top end subscript . Tọa độ u with not stretchy rightwards arrow on top plus v with not stretchy rightwards arrow on top equals?

R. Roboteacher73

Giáo viên

University of Pedagogy

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

xếp 6 học sinh A, B, C, D, E, F vào một ghế dài. Hỏi có bao nhiêu cách xếp 6 học sinh này ngồi bất kỳ?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG