Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết là một nguyên hàm của hàm số và đồ thị hàm số đi qua gốc tọa độ. Biểu thức của là A. B. C. D.

Biết straight F left parenthesis straight x right parenthesis là một nguyên hàm của hàm số f left parenthesis x right parenthesis equals 3 x squared plus 2 cos 2 x và đồ thị hàm số straight y equals straight F left parenthesis straight x right parenthesis đi qua gốc tọa độ.

Biểu thức của straight F left parenthesis straight x right parenthesis là

A. F left parenthesis x right parenthesis equals 1 third x cubed plus cos 2 x minus 1

B. F left parenthesis x right parenthesis equals x cubed minus sin 2 x

C. F left parenthesis x right parenthesis equals x cubed plus sin 2 x

D. F left parenthesis x right parenthesis equals 4 x plus 4 sin 2 x

  1.  F left parenthesis x right parenthesis equals 1 third x cubed plus cos 2 x minus 1

  2. F left parenthesis x right parenthesis equals x cubed minus sin 2 x

  3. F left parenthesis x right parenthesis equals x cubed plus sin 2 x

  4. F left parenthesis x right parenthesis equals 4 x plus 4 sin 2 x

N. Thị

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án đúng C.

Đáp án đúng C. F left parenthesis x right parenthesis equals x cubed plus sin 2 x

 

1

Câu hỏi tương tự

Đạo hàm của hàm số

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG