Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết , . Khi đó, bằng

Biết , . Khi đó,  bằng

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Vậy

Vậy

1

Câu hỏi tương tự

Cho ; ; ; . Giá trị bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG