Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết hai điểm B(a; b), C(c; d) thuộc hai nhánh của đồ thị hàm số sao cho tam giác ABC vuông cân tại đỉnh A(2; 0), khi đó giá trị biểu thức bằng:

Biết hai điểm B(a; b), C(c; d) thuộc hai nhánh của đồ thị hàm số y equals fraction numerator 2 x over denominator x minus 1 end fraction sao cho tam giác ABC vuông cân tại đỉnh A(2; 0),  khi đó giá trị biểu thức T equals a b plus c d bằng: 

  1. 6

  2. 0

  3. - 9

  4. 8

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của B, C trên trục

Gọi B open parentheses a semicolon 2 plus fraction numerator 2 over denominator a minus 1 end fraction close parentheses comma C open parentheses c semicolon 2 plus fraction numerator 2 over denominator c minus 1 end fraction close parentheses left parenthesis a less than 1 less than c right parenthesis

Gọi H, K lần lượt là hình chiếu của B, C trên trục O x rightwards double arrow H left parenthesis a semicolon 0 right parenthesis comma space K left parenthesis c semicolon 0 right parenthesis

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) có đạo hàm liên tục trên R và bảng xét dấu đạo hàm Hàm số y = 3 f ( − x 4 + 4 x 2 − 6 ) + 2 x 6 − 3 x 4 − 12 x 2 có tất cả bao nhiêu điểm cực tiểu?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG