Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết hai hàm số có đồ thị như hình vẽ đồng thời đồ thị của hai hàm số này đối xứng nhau qua đường thẳng . Tính

Biết hai hàm số y equals a to the power of x comma space y equals f left parenthesis x right parenthesis có đồ thị như hình vẽ đồng thời đồ thị của hai hàm số này đối xứng nhau qua đường thẳng y equals negative x . Tính f left parenthesis negative a right parenthesis plus f left parenthesis negative a squared right parenthesis


 

  1. negative 3

  2. 4

  3. 5

  4. đáp án khác 

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đặt X= -x, Y= y => Ta có hệ trục tọa độ OXY như hình vẽ

Đặt X= -x, Y= y => Ta có hệ trục tọa độ OXY như hình vẽ 

1

Câu hỏi tương tự

Giải phương trình { x + m y = 3 m m x + y = 2 m + 1 ​

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG