Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết hình nón có diện tich toàn phần bằng diện tích mặt cầu bán kính bằng a cho trước. Thể tích lớn nhất của khối nón đó là

Biết hình nón có diện tich toàn phần bằng 1 fourthdiện tích mặt cầu bán kính bằng a cho trước. Thể tích lớn nhất của khối nón đó là

  1. fraction numerator πa cubed over denominator 6 square root of 2 end fraction

  2. fraction numerator πa cubed over denominator 2 square root of 2 end fraction

  3. fraction numerator πa cubed square root of 2 over denominator 6 end fraction

  4. fraction numerator πa cubed over denominator 12 square root of 2 end fraction

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lập phương ABCDA'B'C'D', đường chéo AC' = . Thể tích hình lập phương tính bằng đơn vị khối là;...

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG