Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết hàm số có tập xác định . Khi đó a.b ta có giá trị

Biết hàm số y equals left parenthesis x minus x squared right parenthesis to the power of 2017 over 2016 end exponent có tập xác định open square brackets a semicolon b close square brackets. Khi đó a.b ta có giá trị

  1. infinity

  2. 1

  3. 0

  4. negative 1

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Tìm tham số m để hàm số y= x − m + 1 m x + 2 ​ nghịch biến trên từng khoảng xác định của nó.

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG