Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết diện tích của 3 mặt có chung 1đỉnh của một hình hộp chữ nhật là 14 m 2 , 14 m 2 và 16 m 2 . Thể tích hình hộp là:...

Biết diện tích của 3 mặt có chung 1 đỉnh của một hình hộp chữ nhật là 14 m2, 14 m2 và 16 m2. Thể tích hình hộp là:...
 

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình lăng trụ tứ giác đều ABCD. A'B'C'D' có đáy là hình thoi cạnh 2a, AA' = 2a, góc giữa B'D và mặt đáy bằng 30° (minh họa như hình bên dưới).Thể tích của khối lăng trụ đã cho bằng: A. B....

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG