Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biết a = 2bcos ACB với a = BC,b = AC , c= AB. Tính chất của tam giác ABC là:

Biết a = 2bcos ACB với a = BC,b = AC , c = AB. Tính chất của tam giác ABC là:
 

  1. increment A B C cân tại A

  2. increment A B C cân tại C

  3. increment A B C vuông tại A

  4. increment A B C vuông tại C

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp có đáy là tam giác vuông cân tại với biết vuông góc với mặt phẳng và hợp với một góc . Thể tích của khối chóp bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG