Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biển số ô tô của một tỉnh quy định có 4 loại A ,B ,C ,D . Trên mỗi biển ghi con số ( ví dụ A00278 ). Hỏi tỉnh đó cấp được tối đa bao nhiêu biển số theo quy định

Biển số ô tô của một tỉnh quy định có 4 loại A ,B ,C ,D. Trên mỗi biển ghi con số ( ví dụ A00278). Hỏi tỉnh đó cấp được tối đa bao nhiêu biển số theo quy định

  1. 105

  2. 4

  3. 4+105

  4. 4.105

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.4.10 5 Chọn phần chữ có 4 cách chọn. Với mỗi chữ có 10 5 cách chọn phần số. Theo quy tắc nhân tỉnh đó cấp được số biển số theo quy định là 4.10 5

ĐÁP ÁN D. 4.105

  • Chọn phần chữ có 4 cách chọn.
  • Với mỗi chữ có 105  cách chọn phần số.
  • Theo quy tắc nhân tỉnh đó cấp được số biển số theo quy định là 4.105 

7

Câu hỏi tương tự

Xếp ngẫu nhiên 3 người đàn ông , 2 người đàn bà và 1 dứa bé ngồi vào 6 cái ghế xếp thành hàng ngang . Tìm xác suất sao cho : Đứa bé ngồi giữa hai người đàn ông .

1

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG