Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Biện luận số nghiệmcủa phương trình theo tham số k.

Biện luận số nghiệm của phương trình display style x to the power of 2 end exponent minus 6 x plus 5 equals k not stretchy vertical line 2 x minus 1 not stretchy vertical line theo tham số k.

R. Robo.Ctvx30

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

. Số nghiệm phân biệt phương trình bằng giao điểm đường thẳng y=k với đồ thị Đồ thị hàm số này có dạng Từ đó ta có kết luận: k<-1 : PT vô nghiệm. k=-1 : PT có nghiệm duy nhất. -1<k<4: PT có 2 nghiệm phân biệt k=4: PT có 3 nghiệm k>4: PT có 4 nghiệm phân biệt

display style straight P straight T not stretchy left right double arrow fraction numerator straight x to the power of 2 end exponent minus 6 straight x plus 5 over denominator not stretchy vertical line 2 straight x minus 1 not stretchy vertical line end fraction equals straight k. Số nghiệm phân biệt phương trình bằng giao điểm đường thẳng y=k với đồ thị 

display style straight y equals fraction numerator straight x to the power of 2 end exponent minus 6 straight x plus 5 over denominator not stretchy vertical line 2 straight x minus 1 not stretchy vertical line end fraction equals open curly brackets table attributes columnalign left columnspacing 1em rowspacing 4 pt end attributes row cell fraction numerator straight x to the power of 2 end exponent minus 6 straight x plus 5 over denominator 2 straight x minus 1 end fraction text  với  end text straight x greater than 1 half end cell row cell negative fraction numerator straight x to the power of 2 end exponent minus 6 straight x plus 5 over denominator 2 straight x minus 1 end fraction text  với  end text straight x less than negative 1 half end cell end table close

Đồ thị hàm số này có dạng

Từ đó ta có kết luận:

k<-1 : PT vô nghiệm.

k=-1 : PT có nghiệm duy nhất.

-1<k<4: PT có 2 nghiệm phân biệt

k=4: PT có 3 nghiệm

k>4: PT có 4 nghiệm phân biệt

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình chữ nhật với AB=2a, BC= a 3 ​ . Cạnh bên SA vuông góc với đáy và đường thẳng SC tạo với mặt phẳng (SAB) một góc 30 o . Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD the...

2

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG