Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Ba xạ thủ A 1 ,A 2 ,A 3 độc lập với nhau cùng nổ súng bắn vào mục tiêu. Biết rằng xác suất bắn vào mục tiêu của A 1 ,A 2 ,A 3 tương ứng là 0,7; 0,6 và 0,5. Tính xác suất để có ít nhất một xạ thủ bắn trúng

Ba xạ thủ A1,A2,A3 độc lập với nhau cùng nổ súng bắn vào mục tiêu. Biết rằng xác suất bắn vào mục tiêu của A1,A2,A3 tương ứng là 0,7; 0,6 và 0,5. Tính xác suất để có ít nhất một xạ thủ bắn trúng

  1. 0, 45

  2. 0, 21

  3. 0,75

  4. 0, 94

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN D.0, 94

ĐÁP ÁN D. 0, 94

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho B = co t 57 2 ∘ sin ( − 32 8 ∘ ) . sin 95 8 ∘ ​ − tan ( − 21 2 ∘ ) cos ( − 50 8 ∘ ) . cos ( − 102 2 ∘ ) ​ Biểu thức có kết quả rút gọn bằng :

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG