Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Ba xạ thủ A, B, C độc lập với nhau cùng nổ súng vào một mục tiêu. Xác suất bắn trúng của A, B, C tương ứng là 0,4; 0,5 và 0,7. a. Tính xác suất để A bắn trúng, B và C bắn trượt. b. Tính xác suất để chỉ có duy nhất một người bắn trúng. c. Tính xác suất để có ít nhất một trong ba người bắn trúng.

Ba xạ thủ A, B, C độc lập với nhau cùng nổ súng vào một mục tiêu. Xác suất bắn trúng của A, B, C tương ứng là 0,4; 0,5 và 0,7.

a. Tính xác suất để A bắn trúng, B và C bắn trượt.

b. Tính xác suất để chỉ có duy nhất một người bắn trúng.

c. Tính xác suất để có ít nhất một trong ba người bắn trúng. 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Một người bỏ ngẫu nhiên 4 lá thư vào 4 bì thư đã được ghi sẵn địa chỉ cần gửi. Tính xác xuất để có ít nhất 1 lá thư bỏ đúng phong bì của nó.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG