Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Ba quả cầu đặc bằng chì, bằng sắt và bằng gỗ có thể tích bằng nhau, được thả rơi không vận tốc đầu từ cùng một độ cao xuống. Biết lực cản của không khí tác dụng vào các quả cầu bằng nhau. Khi đó A. quả cầu bằng chì rơi chạm đất trước B. quả cầu bằng sắt rơi chạm đất trước C. quả cầu bằng gỗ rơi chạm đất trước D. ba quả cầu rơi chạm đất cùng lúc

Ba quả cầu đặc bằng chì, bằng sắt và bằng gỗ có thể tích bằng nhau, được thả rơi không vận tốc đầu từ cùng một độ cao xuống. Biết lực cản của không khí tác dụng vào các quả cầu bằng nhau. Khi đó

    A. quả cầu bằng chì rơi chạm đất trước

    B. quả cầu bằng sắt rơi chạm đất trước

    C. quả cầu bằng gỗ rơi chạm đất trước

    D. ba quả cầu rơi chạm đất cùng lúc

  1. quả cầu bằng chì rơi chạm đất trước

  2. quả cầu bằng sắt rơi chạm đất trước

  3.  quả cầu bằng gỗ rơi chạm đất trước

  4. ba quả cầu rơi chạm đất cùng lúc

H. Anh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn A. Ba quả cầu chịu lực cản như nhau nên quả cầu nào có trọng lượng lơn hơn thì sẽ rơi nhanh dần đều với gia tốc lớn hơn. Do đó quả cầu nặng hơn sẽ chạm đất trước. Chì có trọng lượng riêng lớn nhất nên quả cầu bằng chì rơi chạm đất trước.

Chọn A.

Ba quả cầu chịu lực cản như nhau nên quả cầu nào có trọng lượng lơn hơn thì sẽ rơi nhanh dần đều với gia tốc lớn hơn. Do đó quả cầu nặng hơn sẽ chạm đất trước. Chì có trọng lượng riêng lớn nhất nên quả cầu bằng chì rơi chạm đất trước.

4

Câu hỏi tương tự

Một vật được ném ngang từ độ cao h so với mặt đất ở nơi có gia tốc rơi tự do g. Thời gian chạm đất của vật là A. B. C. D.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG