Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Ba đường thẳng đồng quy tại điểm S, không cùng nằm trong một mặt phẳng, cắt hai mặt phẳng song song ( α ) và ( β ) theo thứ tự tại A 1 , B 1 , C 1 và A 2 , B 2 , C 2 . Xét ba mệnh đề sau : I. mp(A 1 B 1 C 1 ) không song song với mp(A 2 B 2 C 2 ). II. A 1 B 1 song song với A 2 B 2 III. A 1 B 1 C 1 và A 2 B 2 C 2 là hai tam giác đồng dạng. Số mệnh đề đúng:

Ba đường thẳng đồng quy tại điểm S, không cùng nằm trong một mặt phẳng, cắt hai mặt phẳng song song () và () theo thứ tự tại A1, B1, Cvà A2, B2, C2. Xét ba mệnh đề sau :
I. mp(A1B1C1) không song song với mp(A2B2C2).
II. A1B1 song song với A2B2
III. A1B1C1 và A2B2C2 là hai tam giác đồng dạng.

Số mệnh đề đúng:

  1. Chỉ I

  2. Chỉ II

  3. Chỉ III
     

  4. I và III

  5. II và III

R. Robo.Ctvx39

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

I sai, II và III đúng. Chọn E.

I sai, II và III đúng.

Chọn E.

1

Câu hỏi tương tự

m là đường thẳng song song với đường chéo BD của hình thoi ABCD(m không thuộc mặt phẳng (ABCD)). Khẳng định nào dưới đây sai :

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG