Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bạn Mai có ba cái áo màu khác nhau và hai quần kiểu khác nhau. Hỏi Mai có bao nhiêu cách chọn một bộ quần áo?

Bạn Mai có ba cái áo màu khác nhau và hai quần kiểu khác nhau. Hỏi Mai có bao nhiêu cách chọn một bộ quần áo?

  1. 10

  2. 20

  3. 6

  4. 5

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Chọn C. Ta có số cách chọn 1 bộ quần áo là 3.2 = 6.

Chọn C.

Ta có số cách chọn 1 bộ quần áo là 3.2 = 6.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số f ( x ) = tan x ( 2 cot x − 2 ​ cos x + 2 cos 2 x ) có nguyên hàm là F ( x ) và F ( 4 π ​ ) = 2 π ​ . Tìm nguyên hàm F ( x ) của hàm số đã cho.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG