Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Ba điểm phân biệt cùng thuộc hai mặt phẳng phân biệt thì

Ba điểm phân biệt cùng thuộc hai mặt phẳng phân biệt thì

  1. Cùng thuộc một đường tròn

  2. Cùng thuộc một đường thẳng

  3. Cùng thuộc một eliP

  4. Cùng thuộc một tam giác.

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN A. Cùng thuộc một đường tròn

ĐÁP ÁN A. Cùng thuộc một đường tròn 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hình chóp S ABCD . có đáy ABCD là hình bình hành tâm O . Gọi M là trung điểm SC , G là trọng tâm (SAB) . a) Tìm giao tuyến của (SAC ) và (SBD ) b) Tìm giao tuyến của (SAB ) và ( SCD) c) Tìm gia...

15

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG