Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bất phương trình có tập nghiệm . Tính

Bất phương trình  có tập nghiệm . Tính  

  1. .

  2. .

  3. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Điều kiện Bất phương trình tương đương với Với . Ta có liên tục trên và với mọi nên hàm số đồng biến trên Khi đó (*) tương đương với . Vậy tập nghiệm của bất phương trình là .

Điều kiện  Bất phương trình tương đương với

Với . Ta có  liên tục trên  và  với mọi  nên hàm số  đồng biến trên  Khi đó (*) tương đương với

.

Vậy tập nghiệm của bất phương trình là .

1

Câu hỏi tương tự

Tập xác định của hàm số là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG