Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bất phương trình 4 x + 1 − 1 6 x < 2 lo g 4 ​ 8 có tập nghiệm là:

Bất phương trình  có tập nghiệm là: 

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN B. R \ [ 0 , lo g 4 ​ 3 ]

ĐÁP ÁN B. 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số: y = 1 + x 1 ​ Tính đạo hàm cấp n của hàm số

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG