Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bất phương trình có tập nghiệm là . Tổng bằng

Bất phương trình begin mathsize 18px style log subscript 2 left parenthesis 3 x minus 2 right parenthesis greater than log subscript 2 left parenthesis 6 minus 5 x right parenthesis end style có tập nghiệm là begin mathsize 18px style left parenthesis a semicolon b right parenthesis end style. Tổng begin mathsize 18px style a plus b end style bằng

  1. 8 over 3

  2. 28 over 15

  3. 26 over 5

  4. 11 over 5

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Bất phương trình đã cho tương đương với: Vậy bất phương trình có tập nghiệm , suy ra:

Bất phương trình đã cho tương đương với:

Vậy bất phương trình có tập nghiệm begin mathsize 20px style S equals left parenthesis 1 semicolon 6 over 5 right parenthesis end style, suy ra:

 

1

Câu hỏi tương tự

Gọi là hai nghiệm nguyên dương của bất phương trình . Tính giá trị

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG