Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bất phương trình có nghiệm là

Bất phương trình  có nghiệm là

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có: Chọn A.

Ta có:

Chọn A.

1

Câu hỏi tương tự

Cho là các số thực lớn hơn thỏa mãn . Tính

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG