Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bất phương trình lo g 2 ​ ( x − 2 ) < 2 có bao nhiêu nghiệm nguyên ?

Bất phương trình có bao nhiêu nghiệm nguyên ?
 

  1. 3

  2. 4

  3. 5

  4. 2

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A

Đáp án A

1

Câu hỏi tương tự

Có 9 học sinh gồm 6 nam và 3 nữ được chia ngẫu nhiên thành 3 nhóm A B C mỗi nhóm 3 học sinh. Xác suất để cả 3 nhóm A B Cđều có học sinh nữ bằng

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG