Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bất phương trình: m x 2 − 4 x + 3 m + 1 > 0 , nghiệm đúng ∀ x > 0 khi giá trị của tham số m là:

Bất phương trình: , nghiệm đúng  khi giá trị của tham số m là: 

  1. m > 0 

  2. m > 1

  3. m > 2

T. Thanh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

ĐÁP ÁN C.m > 1

ĐÁP ÁN C. m > 1

 

2

Câu hỏi tương tự

Cho phương trình: x 2 + ( 2 a − 1 ) x + a 2 + 2 = 0 . Để một nghiệm của phương trình gấp đôi nghiệm kia, giá trị thích hợp của tham số a là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG