Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bảo và Sơn mỗi người có một cây nển. Cây nến của Sơn ngắn hơn của Bảo 3cm. Hai người thắp nến ở hai thời điểm khác nhau. Bảo thắp nến lúc 7h và Sơn thắp lúc 9h. Hai cây nến bằng nhau lúc 10h. Sau đó nến của Sơn cháy tiếp 4 giờ và nến của Bảo cháy tiếp 6 giờ thì tắt. Hỏi ban đầu độ dài cây nến của Bảo là bao nhiêu?

Bảo và Sơn mỗi người có một cây nển. Cây nến của Sơn ngắn hơn của Bảo 3cm. Hai người thắp nến ở hai thời điểm khác nhau. Bảo thắp nến lúc 7h và Sơn thắp lúc 9h. Hai cây nến bằng nhau lúc 10h. Sau đó nến của Sơn cháy tiếp 4 giờ và nến của Bảo cháy tiếp 6 giờ thì tắt. Hỏi ban đầu độ dài cây nến của Bảo là bao nhiêu?

R. Roboctvx112

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Gọi a cm là độ dài 2 cây nến của Bảo và Sơn lúc 10 h . v 1 ​ , v 2 ​ ( cm / h ) lần lượt là tốc độ cháy của 2 cây nến của Sơn và Bảo Từ 10h : nến của Sơn cháy tiếp 4 giờ thì tắt: v 1 ​ = 4 a ​ ; nến của Bảo thì 6 giờ: v 2 ​ = 6 a ​ Độ dài l 1 ​ , l 2 ​ của 2 cây nến đã bị cháy trước 10 giờ: nến của Sơn: l 1 ​ = 4 a ​ ( 10 − 9 ) = 4 a ​ ( cm ) ; nến của Bảo: l 1 ​ = 6 a ​ ( 10 − 7 ) = 2 a ​ ( cm ) Độ dài L 1 ​ , L 2 ​ ban đầu của 2 cây nến: nến của Sơn: L 1 ​ = a + 4 a ​ ; nến của Bảo: L 2 ​ = a + 2 a ​ Cây nến của Sơn ngắn hơn của Bảo 3 cm : 2 a ​ − 4 a ​ = 3 ( cm ) ⇒ a = 12 cm Vậy độ dài cây nến ban đầu của Bảo: L 2 ​ = a + 2 a ​ = 12 + 6 = 18 cm

Gọi a cm là độ dài 2 cây nến của Bảo và Sơn lúc lần lượt là tốc độ cháy của 2 cây nến của Sơn và Bảo

Từ 10h : nến của Sơn cháy tiếp 4 giờ thì tắt: ; nến của Bảo thì 6 giờ:

Độ dài của 2 cây nến đã bị cháy trước 10 giờ: nến của Sơn: ; nến của Bảo:

Độ dài ban đầu của 2 cây nến: nến của Sơn: ; nến của Bảo:

Cây nến của Sơn ngắn hơn của Bảo

Vậy độ dài cây nến ban đầu của Bảo:

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) xác định trên R* , liên tục trên mỗi khoảng xác định và có bảng biến thiên như hình vẽ bên. Chọn khẳng định đúng về đồ thị hàm số.

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG