Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

∫ tan ( x ) d x bằng

 bằng

E. Elsa

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

∫ tan ( x ) d x = ∫ cos ( x ) sin ( x ) ​ d x = ∫ cos ( x ) − d ( cos ( x ) ) ​ = − ln ∣ cos ( x ) ∣ + C

1

Câu hỏi tương tự

Bất phương trình nghiệm đúng với mọi . Tập các giá trị của là

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG