Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bảng dưới đây là bảng biến thiên củahàm số . Khi đó giá trị a là:

Bảng dưới đây là bảng biến thiên của hàm số y equals fraction numerator a x plus b over denominator c x plus 4 end fraction left parenthesis 4 a not equal to b c right parenthesis. Khi đó giá trị a là:

  1. a = 1

  2. a = -2

  3. a = -1

  4. a = 2

N. Ngọc

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y= x − 1 2 x + 2 ​ . Trong các khẳng định sau, khẳng định nào là đúng:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG