Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bảng cước phí dịch vụ MobiCard (áp dụng từ ngày 10/08/2010), cước thông tin (đã bao gồm VAT) quy định rằng: nếu gọi 6 giây đầu thì tính cước đồng, còn kể từ giây thứ 6 trở đi, họ tính thêm đồng cho mỗi giây. Gọi là số tiền mà một khách hàng phải trả sau giây. Biểu diễn hàm số giữa và là

Bảng cước phí dịch vụ MobiCard (áp dụng từ ngày 10/08/2010), cước thông tin (đã bao gồm VAT) quy định rằng: nếu gọi 6 giây đầu thì tính cước  đồng, còn kể từ giây thứ 6 trở đi, họ tính thêm  đồng cho mỗi giây. Gọi  là số tiền mà một khách hàng phải trả sau  giây. Biểu diễn hàm số giữa  và  là

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

K. Thạo

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Theo giả thiết, giây đầu số tiền phải trả là: đồng. Khi thời gian gọi nhiều hơn giây thì tính thêm đồng cho mỗi giây nên ta có: (đồng) .

Theo giả thiết,

 giây đầu số tiền phải trả là:  đồng.

Khi thời gian gọi nhiều hơn  giây thì tính thêm  đồng cho mỗi giây nên ta có:

   (đồng) .

3

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = c x + d a x + b ​ với a > 0 có đồ thị như hình vẽ bên dưới. Mệnh đề nào dưới đây đúng?

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG