Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bảng biến thiên trong hình vẽ bên là của hàm số nào trong các hàm số sau đây:

Bảng biến thiên trong hình vẽ bên là của hàm số nào trong các hàm số sau đây:

N. Huỳnh

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Đáp án A Phương pháp: Dựa vào BBT, nhận xét các điểm cực trị từ đó loại các đáp án và chọn đáp án đúng. Cách giải: Dựa vào BBT ta thấy hàm số có dạng: y = a x 4 + b x 2 + c ( a  = 0 ) Ta thấy nét cuối của hàm số đi lên ⇒ a > 0 ⇒ Loại đáp án B Hàm số có 3 điểm cực trị ⇒ ab < 0 ⇒ Loại các đáp án C và D.

Đáp án A

Phương pháp:
Dựa vào BBT, nhận xét các điểm cực trị từ đó loại các đáp án và chọn đáp án đúng.
Cách giải:
Dựa vào BBT ta thấy hàm số có dạng: 
Ta thấy nét cuối của hàm số đi lên Loại đáp án B
Hàm số có 3 điểm cực trị Loại các đáp án C và D.

 

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số y = f ( x ) liên tục trên R có đồ thị như hình vẽ bên. Phương trình f ( f ( x ) − 1 ) = 0 có tất cả bao nhiêu nghiệm thực phân biệt?

3

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG