Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bảng biến thiên sau là bảng biến thiên của hàm số nào dưới đây ?

Bảng biến thiên sau là bảng biến thiên của hàm số nào dưới đây ?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Ta có đồ thị hàm số hướng xuống nên . Loại A. Đồ thị hàm số có ba điểm cực trị nên . Loại D. Đồ thị hàm số đi qua điểm nên loại B.

Ta có đồ thị hàm số hướng xuống nên . Loại A.

Đồ thị hàm số có ba điểm cực trị nên . Loại D.

Đồ thị hàm số đi qua điểm  nên loại B.

1

Câu hỏi tương tự

Tất cả các giá trị của để giá trị nhỏ nhất của hàm số trên đoạn bằng là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG