Square root
VBT
Calculator
magnet

Câu hỏi

Bảng biến thiên sau là bảng biến thiên của hàm số nào dưới đây ?

Bảng biến thiên sau là bảng biến thiên của hàm số nào dưới đây ?

  1. .

  2. .

  3. .

  4. .

J. Jilly

Giáo viên

Xác nhận câu trả lời

Giải thích

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy đồ thị hàm số hướng lên nên nên suy ra . Loại B. Đồ thị hàm số đi qua điểm . Loại D. Ta thấy, hàm số đạt cực trị tại . Thử hai đáp án còn lại. Loại C.

Dựa vào bảng biến thiên, ta thấy đồ thị hàm số hướng lên nên nên suy ra . Loại B.

Đồ thị hàm số đi qua điểm . Loại D.

Ta thấy, hàm số đạt cực trị tại . Thử hai đáp án còn lại. Loại C.

1

Câu hỏi tương tự

Cho hàm số . Số đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số là:

0

Xác nhận câu trả lời

THÔNG TIN

TẢI MIỄN PHÍ ỨNG DỤNG